Artikelen geplaatst in " Politiek "

 • Wethouder Engelvaart langere tijd niet beschikbaar

  Wethouder Engelvaart langere tijd niet beschikbaar

  Dronten – De komende periode is wethouder Hans Engelvaart vanwege gezondheidsproblemen niet beschikbaar / aanspreekbaar voor zijn werkzaamheden. Een recente kleine medische ingreep heeft een onverwachte complicatie opgeleverd met hinderlijke gevolgen voor zijn functioneren. Op medisch advies volgt daarom een rust- en herstel periode. Naar verwachting duurt zijn herstel tot..


 • Nieuw college gedeputeerde staten Flevoland

  Nieuw college gedeputeerde staten Flevoland

  Lelystad – Vanmiddag werd in het provinciehuis in Lelystad het nieuwe college van gedeputeerde staten gepresenteerd, samen met het coalitieakkoord voor de komende 4 jaar. De partijen VVD, CDA, SP en D66 zijn onder leiding van formateur Wouter Kolff in een proces van 4 weken tot een formatie gekomen. In..

 • Kadernota 2016 financieel sluitend

  Kadernota 2016 financieel sluitend

  Dronten – Door verantwoorde keuzes de afgelopen jaren en een zich licht herstellende economie is het college er in geslaagd ook dit jaar weer een sluitende Kadernota 2016 te presenteren. Financieel wethouder Ton van Amerongen geeft aan: “Voor de komende jaren betekent dit geen extra bezuinigingen en zelfs enige ruimte..


 • Jaarrekening 2014 kent twee gezichten

  Jaarrekening 2014 kent twee gezichten

  Dronten – De jaarrekening 2014 van de gemeente Dronten is zowel positief als negatief. Voor wat betreft de reguliere bedrijfsvoering (algemene dienst) is er een beperkt positief resultaat van iets meer dan 5 ton. Voor de ontwikkelingen binnen het grondbedrijf van de gemeente moet 2,1 miljoen euro uit de reserves..


 • Positief resultaat jaarverslag provincie

  Positief resultaat jaarverslag provincie

  Flevoland – Het college van Gedeputeerde Staten legt het jaarverslag 2014 voor aan Provinciale Staten. Het resultaat over 2014 is positief. Dat is met name het gevolg van voordelen binnen de bedrijfsvoering van de provincie. De accountant waardeert het goede niveau van de interne beheersing en de kwaliteit van de..


 • Geen overtreding geurnorm Komeco BV

  Geen overtreding geurnorm Komeco BV

  Dronten – In januari 2015 is een verzoek om handhaving ingediend bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek met betrekking geuroverlast als gevolg van het bedrijf Komeco BV, Colijnweg 2 te Dronten. Het verzoek om handhaving bevat tevens enkele andere aspecten waarvoor verzoeker vraagt om te onderzoeken of handhavend optreden vereist is… • Milieueffectrapport passage N307 nog niet compleet

  Milieueffectrapport passage N307 nog niet compleet

  Dronten – De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de N307 Passage bij Dronten beoordeeld. Zij adviseert de verkeersanalyse nog eens na te lopen zodat de verkeerscijfers in het rapport beter navolgbaar zijn. De gemeente Dronten en de provincie Flevoland willen een autoweg met 2 rijstroken, de N307 Passage, aanleggen om de doorstroming.. • Informateur adviseert coalitie: VVD, CDA, SP en D66

  Informateur adviseert coalitie: VVD, CDA, SP en D66

  Lelystad – Gisteren heeft mevrouw Tanja Klip-Martin tijdens een openbare bijeenkomst advies uitgebracht over de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten in Flevoland. Op basis van de met alle fracties gevoerde gesprekken komt de informateur tot het advies om een coalitie van VVD, CDA, D66 en SP te onderzoeken…


 • Uitbreiding Lelystad Airport betekent banenmotor voor regio

  Uitbreiding Lelystad Airport betekent banenmotor voor regio

  Lelystad – Met de inwerkingtreding per 1 april 2015 van het Luchthavenbesluit kan Lelystad Airport uitgroeien tot de banenmotor voor de regio Flevoland. Het luchthavenbesluit markeert een proces van langer dan 40 jaar waarin Luchthaven Lelystad van landingsterrein voor sproeivliegtuigjes voor de landbouw in de drooggevallen polders, via een ontwikkeling..