Milieueffectrapport passage N307 nog niet compleet

Dronten – De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de N307 Passage bij Dronten beoordeeld. Zij adviseert de verkeersanalyse nog eens na te lopen zodat de verkeerscijfers in het rapport beter navolgbaar zijn.

De gemeente Dronten en de provincie Flevoland willen een autoweg met 2 rijstroken, de N307 Passage, aanleggen om de doorstroming en de veiligheid van het verkeer op de N307 bij Dronten te verbeteren. Deze autoweg is onderdeel van een initiatief van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Overijssel om een nieuwe Oostwestverbinding te maken, die Oost-Nederland met de noordelijke Randstad verbindt. De milieugevolgen van de N307 Passage zijn in een milieueffectrapport onderzocht. De gemeenteraad van Dronten heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Wat ontbreekt in het rapport is een gedegen verkeersanalyse. De aannames over toekomstige verkeersstromen zijn niet goed te volgen en is het niet mogelijk om na te gaan of de verkeerscijfers kloppen. Een goede verkeersanalyse kan leiden tot andere conclusies over de milieueffecten en een andere afweging van varianten.

De Commissie adviseert de verkeerscijfers en aannames te controleren en eventueel bij te stellen. Ook adviseert zij om na te gaan of er nog extra maatregelen nodig zijn om de doelstelling voor verkeersveiligheid te halen. De Commissie raadt aan het milieueffectrapport op deze onderdelen aan te vullen en pas daarna een besluit te nemen over de N307 Passage.