Nieuw college gedeputeerde staten Flevoland

Foto: Bart Kromwijk

Lelystad – Vanmiddag werd in het provinciehuis in Lelystad het nieuwe college van gedeputeerde staten gepresenteerd, samen met het coalitieakkoord voor de komende 4 jaar. De partijen VVD, CDA, SP en D66 zijn onder leiding van formateur Wouter Kolff in een proces van 4 weken tot een formatie gekomen. In het nieuwe coalitieakkoord zal er niet verder bezuinigd gaan worden, maar wordt er juist op sommige plekken geïnvesteerd om de economie in Flevoland nog sterker te maken.

Waar in het vorige coalitieakkoord van toen de VVD, CDA/ChristenUnie en PvDA de toon voornamelijk op bezuinigen lag, is daar in dit akkoord nog maar weinig sprake van. De nieuwe coalitie gaat de huidige lijn doortrekken, maar omdat de provincie er nu financiël goed voor staat, is er ruimte voor investeringen. Zo is er aandacht voor het versterken van het MKB, de recreatie plekken worden aantrekkelijker gemaakt en de bereikbaarheid van de oostrand van de gemeente Dronten wordt tijdens piekmomenten verbeterd, er komt meer aandacht voor goed openbaar vervoer in de buitengebieden en ook komt er een speciaal fonds om de leefbaarheid op het platteland te verbeteren. Ook zal er voor de inwoners een lastenverlichting komen, maar in de praktijk houdt dit in dat de opcenten in plaats van 2% met 1% wordt verhoogd.

De formatieperiode duurde 4 weken. In die tijd zijn er een kleine 10 gesprekken geweest tussen de verschillende partijen en de formateur. Het doel was om de oppositie en de coalitie meer met elkaar te laten samenwerken. Formateur Wouter Kolff gaf aan dat veel ideeën uit de overige partijen in het coalitieakkoord zijn opgenomen, welke dit waren wou hij niet aangeven. De PVV, de op 1-na grootste partij in de staten wil niet in het college omdat de andere partijen volgens de PVV van te voren al aangaven niet samen te willen werken met de PVV.

In de nieuwe bestuursperiode zijn er 2 nieuwe gedeputeerden: Arie Stuivenberg (SP) en Michiel Rijsberman (D66), en er zijn twee gedeputeerden die aan hun tweede termijn beginnen: Jaap Lodders (VVD) en Jan-Nico Appelman (CDA).

Een overzicht van de gedeputeerden en hun portefeuilles:

 

Foto: Bart Kromwijk

Foto: Bart Kromwijk

Jaap Lodders (VVD)
Leeftijd: 52 jaar
Woonplaats: Zeewolde
Portefeuille:

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Mobiliteit
 • Lelystad Airport
 • OMALA
 • Schaalsprong Almere/RRAAM
 • IJsseldelta-Zuid
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Water
 • Sport

 

Foto: Bart Kromwijk

Foto: Bart Kromwijk

Jan-Nico Appelman (CDA)

Leeftijd: 46 jaar

Woonplaats: Lelystad

Portefeuille:

 • Economische Zaken
 • Maritieme Strategie (oa. Flevokust)
 • Landbouw en Visserij
 • Nieuwe Natuur
 • Floriade
 • Onderwijs

 

Foto: Bart Kromwijk

Foto: Bart Kromwijk

Arie Stuivenberg (SP)

Leeftijd: 68

Woonplaats: Almere

Portefeuille:

 • Financiën
 • Klimaat en energie
 • Openbaar Vervoer (voorheen inbegrepen in mobiliteit)
 • Samenleving (zorg)
 • Vitaal Platteland
 • Natuur en Landschap
 • IPO-bestuur
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Regionale Uitvoeringsdienst
 • DE-on

 

Foto: Bart Kromwijk

Foto: Bart Kromwijk

Michiel Rijsberman (D66)

Leeftijd: 44

Woonplaats: Almere

Portefeuille:

 • Recreatie en Toerisme
 • Kunst en Cultuur
 • Europa
 • IJmeer/Markermeer
 • Flevolandse samenwerkingsagenda
 • Bestuurlijke Zaken
 • Coördinatie Interbestuurlijk Toezicht
 • Digitale infrastructuur buitengebied
 • Communicatie en ICT
Foto: Bart Kromwijk

Foto: Bart Kromwijk