Dronten gaat 500 extra vluchtelingen opvangen

Foto: B4o

Dronten – Het college van burgemeester en wethouders heeft in opdracht van de gemeenteraad de afgelopen weken gezocht naar mogelijkheden om naast de bestaande asielzoekers opvang, een extra bijdrage te leveren in aan de opvang van vluchtelingen. Het college is tot de conclusie gekomen dat de mogelijkheid van 500 extra opvangplaatsen voor een periode van enkele jaren de beste bijdrage kan zijn vanuit Dronten.

De gemeente is hierover in gesprek met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), waarbij concreet inhoud moet worden gegeven aan de voorwaarden die het college heeft gesteld. In deze voorwaarden staan garanties voor de veiligheid van de bewoners, onderwijs voor de kinderen, toegankelijke gezondheidszorg en een financiering door het rijk. Zodra aan deze voorwaarden kan worden voldaan zal het college nadere informatie verschaffen, waarbij informatie aan de inwoners van de gemeente Dronten de prioriteit heeft.

Azc Dronten is sinds 1994 in gebruik als opvanglocatie voor vluchtelingen. Het azc ligt aan de Roggebotsluis, halverwege Kampen en Dronten, en werd in 2012 duurzaam herontwikkeld. De oude Finse bungalows toen zijn vervangen door 134 duurzame huisjes die elk plaats bieden aan maximaal acht asielzoekers. In 2014 zijn er tijdelijk woonunitsbijgeplaatst voor nog eens 300 mensen. Het college is bereid om deze tijdelijke opvang te verlengen. In het AZC is op dit moment plaats voor de opvang van 1.300 vluchtelingen.