Werkzaamheden Gildenmeesterdreef

Dronten – In de week van 14 tot en met 18 september vinden er werkzaamheden aan de Gildenmeesterdreef plaats ter hoogte van de twee doorsteken met de Zeilenmakersgilde. De werkzaamheden vinden plaats in de berm aan de kant van het spoor. De weg wordt niet afgesloten, maar er kan enige verkeershinder ontstaan.