Schouwen: Laat je vereniging niet beperken

Dronten – “Meer mensen met een beperking laten deelnemen aan het reguliere sport- en beweegaanbod”, dat is één van de doelstellingen waar de buurtsportcoaches nog steeds hard aan werken. Om dit te bereiken is het belangrijk dat verenigingen en hun sport- en beweegaanbod toegankelijk zijn. Maar wanneer is het aanbod toegankelijk, is dit wanneer een rolstoel binnen kan komen of is hier meer voor nodig?

Buurtsportcoaches bieden verenigingen en sportaanbieders de mogelijkheid om het eigen aanbod te laten ‘schouwen’. De aanvrager kan aangeven waarop zij geschouwd willen worden. Schouwen is een methode waarbij gebruik wordt gemaakt van (persoonlijke) ervaringen op het gebied van sporten met een beperking. Hoe iemand het sportaanbod of de accommodatie ervaart kan van groot belang zijn, deze ervaringen kunnen gebruikt worden om de vereniging toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.

De schouwgroep wordt gevormd in samenwerking met lokale initiatieven die zich inzetten voor mensen met een beperking. De schouw hoeft zich niet alleen te beperken tot de fysieke toegankelijkheid maar zal ook in kunnen steken op de persoonlijke benadering en de toegankelijkheid van informatie. Afhankelijk van de vraag van de aanbieder zal de groep een passende schouw doen.

Ook landelijk wordt er aandacht geschonken aan dit thema tijdens de jaarlijkse ‘week van de toegankelijk’ die dit jaar plaatsvindt in de week van 5 oktober en opnieuw in het teken staat van toegankelijke verenigingen.

Meer informatie over schouwen kan men vinden via de website. Een GRATIS schouw aanvragen kan door te mailen naar mariska@sportindronten.nl