Bijdrage CAK valt weg

Vanaf dit jaar is de bijdrage als tegemoetkoming van het eigen risico van de zorgkosten afgeschaft. Mensen die in 2013 deze bijdrage van het CAK kregen ontvangen hier eind juli een brief over. Het CAK geeft aan dat er in de toekomst eventueel ondersteuning komt  vanuit de gemeente op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of vanuit de Bijzondere Bijstand. De gemeente Dronten is nog bezig hier een beleid voor te ontwikkelen en hoopt in oktober/november meer duidelijkheid te hebben.