Zeven lokale omroepen samen in ‘RMC De Nieuwe Hanze’

Zwolle – De oprichting van de streekomroep ‘ RMC De Nieuwe Hanze’ is een feit. Vrijdagochtend hebben de bestuurders van zeven lokale omroepen uit de regio de statuten ondertekend voor de oprichting van de Vereniging Regionaal Media Centrum De Nieuwe Hanze. De lokale omroepen zijn RTV ZOo in Zwolle, RTV Hattem, RTV IJsselmond in Kampen, de lokale omroep Elburg, Airplay Media in Olst-Wijhe, de lokale omroep Heerde/Epe en RTV8  uit Dronten. Hun gezamenlijk verspreidingsgebied telt ruim 350.000 inwoners.   Met deze samenwerking anticipeert RMC De Nieuwe Hanze op het rijkbeleid, dat erop gericht is door de bundeling van krachten meer professionaliteit bij deze derde omroeplaag te bereiken.

Een van de doelen van de streekomroep is het ontwikkelen van een media-aanbod,  dat gericht is op de bevrediging van de maatschappelijke behoefte. Daarbij gaat het om de productie en het verspreiden van onafhankelijk en toereikend nieuws  via de radio, de tv-kanalen, de website en de sociale media.

Samen innoveren

In het RMC De Nieuwe Hanze behoudt elke lokale omroep zijn eigen identiteit, maar ze werken tegelijk mee aan de productie en de uitzending van bovenlokale programma’s. Zo zijn de lokale omroepen van Zwollen en Kampen  inmiddels onder verantwoordelijkheid van RMC gestart met een pilot voor het gezamenlijk uitzenden van TV-programma’s. Indien de pilot succesvol wordt afgesloten, kunnen de overige omroepen hierop aansluiten. Met deze pilot toont de nieuwe streekomroep het vermogen om samen te innoveren en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Naast de productie van nieuwe gezamenlijke programma’s  kan ook het huidige aanbod van de zeven lokale omroepen gedeeld worden. Dit bevordert de diversiteit van de programma’s bij deze omroepen.  Tevens trekken de zeven gezamenlijk op bij de opleidingen, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheden die de diverse opleidingsinstituten kunnen bieden. Verder ondersteunen de omroepen elkaar op journalistiek en technisch gebied.

 Vertrouwen

De omroepen hebben al ervaringen opgedaan in het uitwisselen van programma’s. Ook op technisch gebied heeft men elkaar al ondersteund.  Er is zo veel vertrouwen gegroeid, dat men ook in de toekomst met elkaar verder wil. De voorzitter van het eerste bestuur van RMC De Nieuwe Hanze is Ed Blok, voorzitter  van RTV Hattem en de secretaris/penningmeester is Bernhard Nanninga, secretaris van RTV ZOo. De functie van penningmeester is nog vacant. Elke omroep heeft 1 stem, dus is er sprake van gelijkwaardigheid.