Werkdag op bijzondere vogeleilanden in het Ketelmeer

Ketelhaven – Aan de slag in de Biesbosch van het oosten? Meehelpen de vogeleilanden in het Ketelmeer te onderhouden? Ga dan mee zaterdag 29 augustus met de IVN-werkdag wilgenopslag verwijderen op de vogeleilanden. Een aantal jaren geleden zijn rondom de monding van de IJssel in het Ketelmeer een 7 tal (onbewoonde) eilanden aangelegd. De eilanden zijn in beheer bij Staatsbosbeheer. Na de aanleg werden ze al snel gekoloniseerd door grote aantallen vogels. Er ontstonden broedkolonies van diverse meeuwen- en sternsoorten, waaronder de fraaie Zwartkopmeeuw en de kleine Dwergstern. Daarnaast vormden de kale eilanden belangrijk broedgebied voor echte pioniers als de Strandplevier, Bontbekplevier en Kluut.

De slikken en luwe wateren tussen de eilanden vormden belangrijk foerageer- en rustgebied voor grote aantallen watervogels, waaronder de schaarse Reuzenstern. De laatste jaren dreigen echter, door het op grote schaal opslaan van wilgen, de eilanden volledig dicht te groeien waardoor er voor de pioniers nauwelijks nog plaats is. Om deze soorten te behouden is het daarom noodzakelijk dat er kale pionierssituaties aanwezig blijven in het gebied. Daarom gaan wij op deze werkdag wilgenopslag verwijderen. IVN Zuid-Kennemerland wil samen met Staatsbosbeheer aan de slag op deze prachtige eilanden in het Ketelmeer. Een unieke kans om deze vogelrijke eilanden, de Biesbosch van het oosten, eens te bezoeken en tegelijkertijd de natuur een handje te helpen.

Deelname is gratis. Zelf meenemen werkkleding, laarzen, eten en drinken. Staatsbosbeheer zorgt ook voor drinken en soep op de eilanden. We verzamelen rond 9.15 uur bij de balgstuw Ramspol, Balgweg 1, 8267 BB kampen. En om 9.30 uur vertrekt de boot vanaf de steiger naast de balgstuw naar de eilanden. Rond 15.45 uur gaan we weer terug. Aanmelden graag via ivnzk.natuurwerk@gmail.com of kijk op de website.