Waterfront – Vuilnis aan de kust

Afval is een alledaags iets waar je vaak niet bij nadenkt. Hoe we ermee omgaan is soms even geniaal als ook indrukwekkend onzichtbaar. Het verbaasde me om te horen dat de Golfresidentie te Dronten eigenlijk gebouwd is op een vuilnisbelt. Eigenlijk ook weer niet heel bijzonder. Door het hele land zijn parken en ‘heuvels’ te vinden van met groen en andere zaken beklede terreinhobbels. Maar een zeer bijzondere is te vinden aan de kust van Ketelhaven. Vanaf het buurtschap Ketelhaven is er namelijk, als je richting Schokland kijkt, een grote ophoping midden in het Ketelmeer te zien. Deze heet het Ijsseloog.

Ons eiland, Flevoland, is omsingeld door een keur van andere eilanden. Veel ervan zijn naamloos maar enkele anderen zijn voor recreatie vaarders wellicht bekende plekken. Zo hebben we Eekt in het Drontermeer en De Kluut in de buurt van Harderwijk. De grootste van deze natuurlijke eilanden, velen ouder dan Flevoland zelf, zijn te vinden bij het Katten- en Keteldiep. Maar allen worden overschaduwd door het formaat van het Ijsseloog. Naast Flevoland zelf een van de grootste kunstmatige eilanden van het land en in haar soort een van de grootste ter wereld.

Maar nu noem ik het Ijsseloog een vuilnisbelt en een eiland. Heh? Nou het Ijsseloog is beiden. Een groot kunstmatig eiland met als doel te dienen als vuilnis depot. In dit geval voor vervuild slib. Dit vervuilde slib bedekt(e) de bodem van het Ketelmeer en is ontstaan door een lange industriële geschiedenis aan de rivieren Ijssel en Rijn. Op het eiland staan installaties die vervuild slib scheiden en opslaan in het hermetisch afgesloten depot. Van het gereinigd materiaal word ernaast een moerasland gecreëerd en ook word het gebruikt voor andere doeleinden. Ik weet eigenlijk niet beter dan dat het er is, ook al is het eiland vrij jong. Na drie jaar bouw is het eiland opgeleverd in 1999 en kan uiteindelijk wel 23 miljoen kubieke meter aan afval opslaan. Als deze grens is bereikt word het afgesloten met klei en zand om erna vrijgemaakt te worden voor recreatie.

Uiteindelijk moet de natuur de regie gaan overnemen op dit dan enorme eiland, wat ongetwijfeld een interessante plek zal worden voor pleziervaart en andere recreatie. Lekker even een hengel uitgooien op een onbewoond designer eiland. Ook dat kan Flevoland zijn.