Toneelstuk over dementie voor mantelzorgers

Dronten – Welzijn de Meerpaal en Drontywood Theaterproduktie presenteren in het kader van de Dag van de Mantelzorg het toneelstuk ”Het gebroken licht van troost” van Aris Bremer.

Op 11 november 2015 wordt in de Meerpaal een eenakter opgevoerd met als thema dementie. In ”Het gebroken licht van troost” van schrijver Aris Bremer krijgt de bezoeker een inkijk in een familie die geconfronteerd word met dementie.

Het is de dag van Maartens verjaardag. De kleine familie komt bij elkaar om feest te vieren. Lara, de dochter uit De Haag, is lang niet thuis geweest. Greet, de weduwe van Lara’s broer, draagt de dagelijkse verzorging van Maarten samen met zijn vrouw Ali. De dochter en de schoondochter, die elkaar toch al niet zo liggen, hebben een fundamenteel verschil van mening over hoe erg het is met vader. Moeder Ali wil die dag eigenlijk liever over gezelliger dingen praten. Zij zal echter binnenkort een heupoperatie moeten ondergaan. Ook daarom ligt de vraag of het niet beter zou zijn als Maarten wordt opgenomen in een zorgcenrtum onontkoombaar tussen de cake en de taart.

Lara probeert tegen beter weten allerlei verklaringen voor Maartens vergeetachtigheid aan te dragen. Gedurende die dag wordt het haar echter door het schokkende gedrag van haar vader pijnlijk duidelijk hoezeer zij zich vergist. En ook hoe moeilijk het is om om te gaan met een onafwendbare aftakeling van een dierbare.

Drontywood Theaterprodukties heeft het stuk over dementie aangeboden aan de Meerpaal ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorg. ”Een van de spelers kwam met het idee naar aanleiding van zijn privésituatie een toneelstuk te gaan zoeken over dementie”, aldus regisseur Jan Reijmerink.

”Dit stuk laat haarscherp zien wat de gevolgen zijn van een ontwrichtend gezin als gevolg van dementie. De vaste familie verhoudingen komen in dit stuk sterk onder druk te staan als gevolg van een pijnlijke karakterverandering van de vader van het gezin”. ”De ontkenning van de situatie is een belangrijk thema in dit stuk”.

”Wij hopen met dit stuk de aandacht te vestigen op de bijzondere taken voor de mantelzorgers”. ”Verder is dit stuk een prima aanleiding om dementie bij een groot publiek bespreekbaar te maken. Vele mensen zullen in op een of andere manier te maken krijgen met deze situaties zoals in dit toneelstuk”.

In het verleden is dit toneelstuk met succes uitgevoerd door de Flevokomedie. Drontywood Theaterproduktie is voortgekomen uit de Flevokomedie.

Datum; 11 november om 14.30 uur kleine zaal van de Meerpaal.
Toegang; gratis.