OFW krijgt beste energie-index

Dronten – Net als voorgaand jaar werd er een prijs uitgereikt voor ‘Beste energie-index’ door de Groene Huisvesters. Woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten (OFW) kreeg voor de tweede keer deze prijs. OFW heeft gemiddeld voor haar woningen een B-label. “We vinden het belangrijk dat onze woningen weinig energie verbruiken, want dat betekent lagere energielasten voor onze bewoners.”, aldus Truus Sweringa, directeur bestuurder OFW.

De Groene Huisvesters, constateerde dat onder haar deelnemers OFW het beste scoorde qua energie-index. Reden om de corporatie in het zonnetje te zetten. “We vinden deze prijs een mooie waardering. We werken al heel veel jaren systematisch aan dat we steeds een stapje verder gaan qua verduurzaming dan wat moet. En dat levert dit mooie resultaat op. Een compliment voor de hele organisatie”, aldus Truus Sweringa.

OFW vindt het belangrijk dat de totale woonlasten voor haar huurders beperkt worden en dat ze passen bij het inkomensniveau. Energiekosten zijn een wezenlijk deel zijn van de woonlasten. Dus om wonen nu, maar met name in de toekomst betaalbaar te houden voor haar primaire doelgroep, vindt OFW dat het energieverbruik van haar woningen laag moet zijn.

De laatste jaren is OFW door het moderniseren van haar woningen hier volop mee bezig geweest. De meeste woningen zijn van een energielabel E/F/G naar minimaal een B-label gegaan. In 2008 had zo’n twintig procent van de woningvoorraad van OFW een energielabel A of B. In 2014 is dit percentage verhoogd naar zo’n vijftig procent.

De overheid heeft in een convenant met Aedes als doel geformuleerd dat de woningcorporaties gemiddeld een energie-index realiseren van 1,25 voor de bestaande woningvoorraad in 2020. Als OFW klaar is met de Chaletwoningen en de Greente Zuid, heeft de corporatie dit resultaat al behaald.

De Groene Huisvesters is een overleg tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken, de landelijke branchevereniging voor woningcorporaties Aedes en zo’n twintig woningcorporaties om verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te versnellen.

Om energiebesparing in de bestaande bouw te versnellen, hebben de Groene Huisvesters gezamenlijke doelen gesteld. Een van die doelen is om een bijdrage te leveren aan de Europese doelstelling ‘twintig procent CO2-reductie in 2020. Daarnaast willen zij energiebesparing inzetten, zodat bewoners meer grip krijgen op de stijging van de woonlasten, maar ook als stimulans voor de bouwsector.

Naast deze doelstellingen zetten de woningcorporaties zich in om hun praktijkkennis te delen met collega-corporaties. Het ministerie van Binnenlandse zaken zet zich van haar kant vooral in om de barricades in regelgeving zo veel mogelijk te slechten.