Artikelen geplaatst in " Onderwijs "

 • De Helmstok neemt extra locatie in gebruik

  De Helmstok neemt extra locatie in gebruik

  De Gereformeerde basisschool De Helmstok in Lelystad heeft de extra, voorheen leegstaande, locatie aan de Vossemeerstraat in gebruik genomen. Dat gebeurde in aanwezigheid van leerkrachten, de kinderen en wethouder van onderwijs Elly van Wageningen. De extra locatie was nodig omdat De Helmstok de afgelopen jaren flink in leerlingenaantal is gegroeid…


 • Lelystad draagt schoolbestuur De Steiger over aan Eduvier

  Lelystad draagt schoolbestuur De Steiger over aan Eduvier

  Het bestuur van praktijkschool De Steiger is overgedragen van depgemeente Lelystad aan de Eduvier Onderwijsgroep. De Steiger is de laatste openbare school in Lelystad die vanuit gemeentelijk bestuur wordt overgedragen aan een schoolbestuur. Daarmee komt er een eind aan de rol van de gemeente als schoolbestuur. De Steiger is een..


 • Verbetering van kwaliteit onderwijs leidt tot minder schooluitval in Lelystad

  Verbetering van kwaliteit onderwijs leidt tot minder schooluitval in Lelystad

  De schooluitval in het schooljaar 2012 – 2013 in Lelystad is lager dan in de voorgaande jaren. Het aantal jongeren dat voortijdig de school verliet is gedaald naar 189 ten opzichte van 274 in het schooljaar daarvoor. Wethouder Willem de Jager is tevreden met het resultaat: “De afgelopen jaren hebben we flink ingezet op verbetering van het onderwijs en er hard aan gewerkt om jongeren te motiveren – en indien nodig te begeleiden – richting diploma, startkwalificatie of arbeidskwalificatie, indien dit laatste het hoogst haalbare is.”


 • PvdA stelt vragen over gebruik klaslokalen

  PvdA stelt vragen over gebruik klaslokalen

  Een noodkreet van de medezeggenschapsraden van basisscholen De Zonnewijzer en de Flevosprong heeft de PvdA Dronten er toe aangezet vragen te stellen aan het college over het gebruik van leegstaande klaslokalen voor het Leonardo-onderwijs. Deze lokalen in beide scholen worden op dit moment intensief gebruikt als onder andere: schoolbibliotheek, talentenklas, voor onderwijsondersteuning, kinderopvang, techniekonderwijs en computerlessen.  Ook een logopediste gebruikt een ruimte in de Zonnewijzer. De huur voor deze lokalen wordt door de scholen zelf betaald.

  Adequaat passend onderwijs, waar in het nieuwe schooljaar 2014 -2015 aan moet worden voldaan, wordt bemoeilijkt  als  de multifunctionele  ruimtes ingeleverd moeten worden voor de Leonardo afdeling van het Kompas. De PvdA Dronten wilt van het college weten of de huidige normen uit de verordening voor ruimte nog voldoen aan de eisen voor passend onderwijs en of er in de Landmaten nog mogelijkheid voor groei is als alle ruimtes vol zitten.