Moeilijk hanteerbaar gedrag in de sport

Swifterbant – Op maandag 29 september organiseert Sport in Dronten een informatieavond over moeilijk hanteerbaar gedrag in de sport. Trainers en begeleiders krijgen in de sport soms te maken met moeilijk hanteerbaar gedrag, gedrag dat niet begrepen wordt. Moeilijk betekent echter niet dat het onmogelijk is hier mee om te gaan en dit uitgangspunt staat centraal tijdens de informatieavond.

Om dit thema bespreekbaar te maken en hier handvatten voor aan te reiken organiseren de buurtsportcoaches van Sport in Dronten de informatieavond ‘moeilijk hanteerbaar gedrag in de sport’. De avond zal plaatsvinden op maandag 28 september van 19:30 tot 21:30 in de Steiger te Swifterbant.

Tijdens deze avond wordt gedrag van diverse doelgroepen toegelicht zoals een stoornis in het autistisch spectrum, ADHD of een verstandelijke beperking. Naast algemene informatie over deze specifieke doelgroepen wordt er besproken wat er bij situaties zoals tijdens het sporten of bewegen gedaan kan worden.

Aanwezigen gaan met elkaar in gesprek over de zogeheten do’s en don’ts en ook zal er gebruik worden gemaakt van casussen en praktijksituaties vanuit de trainers en begeleiders. Op deze manier zal er niet alleen kennis gehaald worden maar is er ook ruimte om kennis te delen.

Opgeven kan tot 23 september via mariska@sportindronten.nl . Voor meer informatie zie onze website.