Minister Plasterk benoemt deskundigengroep elektronisch stemmen

Foto: Jennifer Sauer

Dronten – Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een deskundigengroep benoemd voor elektronisch stemmen en tellen van de stemmen bij verkiezingen. De deskundigengroep gaat specificaties opstellen voor het ontwikkelen van apparatuur voor elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal. De groep gaat ook onderzoeken of er breed draagvlak bestaat voor die specificaties. Misschien wordt er in de toekomst, ook in Dronten, weer elektronisch gestemd.

De deskundigengroep krijgt een voorzitter en 6 leden. Voorzitter is ingenieur Ronald Prins, deskundige in cryptografie en medeoprichter van Fox-IT. De leden zijn prof.ir. Daan van Eijck; mr. Aat de Jonge; dr. Marcus Kuhn; prof.dr. Joost Visser; prof.dr. Melanie Volkamer en ir. Marc Witteman. De groep brengt uiterlijk eind dit jaar verslag uit.

De programmatuur en apparatuur voor elektronisch stemmen en tellen moet aan hoge eisen van betrouwbaarheid voldoen. Dat is geadviseerd door de commissie Van Beek, die de haalbaarheid van elektronisch stemmen heeft onderzocht. De groep van deskundigen gaat nu daarvoor de specificaties opstellen. Aan de hand daarvan moet blijken of de markt de systemen kan leveren die aan de specificaties voldoen en zo ja wat daar dan de kosten van zullen zijn.

Het Besluit tot instelling van een Deskundigengroep Elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal is gepubliceerd in de Staatscourant.