Ludieke actie voor behoud rechtbank

Lelystad – Rechtbankpersoneel, advocaten en vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Lelystad hebben vrijdag door middel van een ludieke actie aandacht gevraagd voor de noodzaak van het behoud van de huidige, volwaardige vestiging van de rechtbank Midden-Nederland in Lelystad.
Zij deden dit in een reactie op het maandag door de Raad voor de Rechtspraak gelanceerde Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020. In het plan staat onder meer dat een groot deel van de taken van de Lelystadse rechtbank en daarmee ook vrijwel al het personeel zal worden ondergebracht bij de rechtbank in Utrecht.

De actievoerende partijen vinden de plannen van de Raad voor de Rechtspraak om meerdere redenen onacceptabel.

Zo is het plan in strijd met het nabijheidsprincipe van de rechtspraak en het uitgangspunt dat tenminste in elke provinciehoofdstad een volwaardige rechtbank gevestigd moet zijn. Inwoners van Flevoland zouden, als de plannen doorgaan, grotendeels aangewezen zijn op de rechtbank in Utrecht.

Het uitkleden van de huidige vestiging van de rechtbank Midden-Nederland in Lelystad betekent daarnaast ook een groot verlies van directe, hoogwaardige werkgelegenheid in de provinciehoofdstad, maar ook indirecte werkgelegenheid. Daarnaast leidt het tot kapitaalvernietiging. Een relatief nieuw rijksgebouw in het centrum van Lelystad komt grotendeels leeg te staan. Terwijl de situering van de Lelystadse rechtbank, logistiek gezien, juist ideaal is voor strafzaken met gedetineerden. Gelegen in de nabijheid van meerdere penitentiaire instellingen, waaronder de jeugdgevangenis, is het een van de meest veilige rechtbanken wat aan- en afvoerroutes betreft.

Burgemeester Margreet Horselenberg was een van de sprekers tijdens de actie. Zij benadrukte dat het plan ingaat tegen eerder gemaakte afspraken over instandhouding van een volwaardige rechtbank in Lelystad. “Die toezeggingen kunnen niet zomaar ongedaan worden gemaakt. En met de op handen zijnde uitbreiding van de luchthaven en de ontwikkeling van een internationale overslaghaven wordt de aanwezigheid van een volwaardige rechtbank in de Flevolandse provinciehoofdstad belangrijker dan ooit.” aldus de burgemeester. Ook gaf zij aan de wijze waarop het plan is gepresenteerd, zonder een heldere besluitvormingsprocedure en met een uitermate korte reactietijd, onacceptabel te vinden. “Het kan niet zo zijn dat het openbaar bestuur buiten spel wordt gezet en we zullen er dan ook alles aan doen om een volwaardige rechtbank in Lelystad in stand te houden.”