Lelystad draagt schoolbestuur De Steiger over aan Eduvier

Fotostudio Wierd

Het bestuur van praktijkschool De Steiger is overgedragen van depgemeente Lelystad aan de Eduvier Onderwijsgroep. De Steiger is de laatste openbare school in Lelystad die vanuit gemeentelijk bestuur wordt overgedragen aan een schoolbestuur. Daarmee komt er een eind aan de rol van de gemeente als schoolbestuur. De Steiger is een school voor leerlingen tussen 12 en 20 jaar die, ook met extra zorg, geen regulier diploma in één van de leerwegen van het vmbo kunnen halen. De Eduvier Onderwijsgroep biedt gespecialiseerd onderwijs en onderwijsondersteuning voor kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen.