• Home »
  • Regio »
  • Kamermotie ondersteunt verzet tegen uitkleding rechtbank Lelystad

Kamermotie ondersteunt verzet tegen uitkleding rechtbank Lelystad

Foto: Bart Kromwijk

Lelystad – Provincie Flevoland en gemeente Lelystad zijn tevreden met de in de Tweede Kamer aangenomen motie om meer tijd te nemen voor het Meerjarenplan Rechtspraak 2015-2020. Een besluit over inkrimping van het aantal rechtbanken en de locatie daarvan is pas mogelijk als er meer inzicht is in de gevolgen van de Wet herziening gerechtelijk kaart, die 1 januari 2013 van kracht werd. Hierdoor werd het aantal rechtbanken verminderd van 19 naar 11. Ook moeten de gevolgen voor de regio’s -waaronder Flevoland- waar het aanbod aan rechtszaken vermindert in kaart zijn gebracht. Ten derde stelt de motie dat lokale overheden tijd en ruimte moeten krijgen voor het ontwikkelen van alternatieve plannen.

Commissaris van de Koning Leen Verbeek van Flevoland en burgemeester Margreet Horselenberg van Lelystad zijn blij met de opstelling van de Tweede Kamer om zich tegen de voorgestelde bezuinigingen te keren. ‘Er is voorlopig tijd gewonnen. Het is goed te merken dat ook de Kamer onze zorgen deelt en vindt dat het zorgvuldiger en anders moet. Wij hebben er vertrouwen in dat het verstand zegeviert en dat de onzinnige plannen om de rechtbank in Lelystad uit te kleden van tafel gaan,” aldus de burgemeester en de commissaris van de Koning.