Inloopbijeenkomst N307 Roggebot-Kampen

Foto: Bart Kromwijk

Flevoland – Donderdag 3 september 2015 organiseren de provincies Overijssel en Flevoland een gezamenlijke inloopbijeenkomst over de verkeerskundige verkenning van het traject N307 Roggebot-Kampen.

Er is geen vast programma. Belangstellenden kunnen komen wanneer het hen schikt. Medewerkers van de provincies Overijssel en Flevoland zijn aanwezig om uitleg te geven.

Datum: donderdag 3 september
Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur
Plaats: Clubhuis kanovereniging Skonenvaarder, Reveweg 2, 8260 AH Kampen (naast de Music Club)

De N307 is een deel van het traject van de N23. Het is de verbindingsweg die de noordelijke
randstad ontsluit via Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle en het land met het oosten verbindt.
Deze weg heeft naast een betekenis als regionale ontsluitingsweg de potentie om gebieden
economisch met elkaar te verbinden. De verkeersproblemen, veroorzaakt door tekort schietende capaciteit op een specifiek onderdeel van dit traject (tussen Roggebot en de aansluiting op de N50 bij Kampen), waren enige jaren geleden aanleiding om te bezien welke oplossingen noodzakelijk zijn voor een goede doorstroming. Hiervoor is een verkeerskundige verkenning uitgevoerd. Eerder zijn door de provincies bijeenkomsten georganiseerd om u te informeren en uw ideeën op te halen. Inmiddels is de verkenning nagenoeg afgerond.