GroenLinks veroordeelt ontslag Gralike

Dronten – GroenLinks Dronten is verbijsterd over het ontslag van Rhianna Gralike als bestuurslid van de Norbertusparochie. Eind juni werd haar door pastoor Boogers, in opdracht van kardinaal Eijk, te kennen gegeven dat ze haar functie als penningmeester van de parochie moet neerleggen vanwege het feit dat ze in het verleden een geslachtsverandering heeft ondergaan. Dit blijkt mede uit een brief die op 29 juni door de pastoor aan het Aartsbisdom is verzonden.

GroenLinks gemeenteraadslid Kevin Mol: “Het is anno 2015 ongehoord dat iemand om deze reden ontslagen kan worden. Dat het geen reguliere baan betreft, doet daar niets aan af. Dit gaat niet om het geloof maar is pure discriminatie, verboden in artikel 1 van de Grondwet.”

GroenLinks Dronten veroordeelt daarom het ontslag. In Dronten verdient iedereen de ruimte, ongeacht geaardheid of geslacht. “Wij steunen Gralike in haar strijd voor acceptatie als persoon binnen de Rooms-Katholieke kerk,” vervolgt Mol. “Het siert haar dat ze publiekelijk naar buiten treedt en zichzelf durft te zijn. Ze is maatschappelijk betrokken in allerlei functies en daar kunnen velen een voorbeeld aan nemen. We hopen dan ook dat ze zich niet uit het veld laat slaan en zijn blij dat ze wordt bijgestaan door onder andere het Transgendernetwerk en het COC.”

“Hierbij roep ik de andere politieke partijen in Dronten én het college van Burgemeesters en wethouders op om eenzelfde signaal af te geven en het ontslag van mevrouw Gralike publiekelijk af te keuren,” besluit Mol. “Deze vorm van discriminatie kunnen en mogen we binnen onze gemeentegrenzen niet accepteren!”