Gemeente legt basis inkoop zorg 2015

Op donderdag 3 juli jl. hebben de AWBZ / WMO aanbieders vertegenwoordigd in het innovatienetwerk de zogenaamde resultaatovereenkomst begeleiding ondertekend. Deze overeenkomst vormt de basis voor de wijze waarop de zorg vanaf 2015 door de gemeente Dronten wordt ingekocht. In de overeenkomst staan afspraken over de kwaliteit van de zorg voor inwoners in Dronten en zijn er afspraken gemaakt over de kosten.

Bij de voorbereiding van deze overeenkomst zijn vele partijen in Dronten nauw betrokken geweest. Daardoor zijn er afspraken gemaakt waarbij kwaliteit en continuïteit van dienstverlening voor inwoners in de gemeente Dronten voorop staan. Komend halfjaar worden inwoners in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant die nu zorg ontvangen nader geïnformeerd over de veranderingen met ingang van 2015.