• Home »
  • Regio »
  • Flevolandse advocatuur fel gekant tegen uitkleden Lelystadse rechtbank

Flevolandse advocatuur fel gekant tegen uitkleden Lelystadse rechtbank

Foto: Bart Kromwijk

Flevoland – De Flevolandse advocaten hebben kennis genomen van het plan van de Raad voor de Rechtspraak om de Rechtbank in Lelystad uit te kleden. Zij zijn daar fel tegen gekant.
Elke week bezoeken een paar honderd Flevolandse burgers de rechtbank in Lelystad en de locatie in Almere. Een groot deel moet daarvan straks naar Utrecht, als het aan de Raad voor de Rechtspraak ligt. Nu nog worden kort gedingen in handelszaken, voor de kantonrechter, getuigenverhoren, arbeidszaken, boedelscheidingen, strafzaken, enzovoorts in Lelystad en deels ook in Almere gehouden. Het is logisch dat bijzondere specialismen worden geconcentreerd bij bepaalde gerechten (de ondernemingskamer in Amsterdam, de belastingkamer in Arnhem, intellectuele eigendomszaken in Den Haag, enzovoorts), maar dagelijks zoveel mensen op en neer laten reizen naar Utrecht voor zittingen die vaak nog geen kwartier duren, kan je niet vragen van mensen en hoef je ook niet te vragen van mensen.
Gesuggereerd wordt door de Raad voor de Rechtspraak dat de komende jaren op evenveel plaatsen recht gesproken zal worden als nu nog het geval is. En daar valt dan ook Lelystad onder. Maar als een groot deel van de zaken wordt overgeheveld naar Utrecht – en dat is wat men voorstelt – dan wordt daarmee geen goede voorstelling van zaken gegeven. Het plan is ook om bijna al het personeel over te hevelen naar Utrecht. Dat zijn de feiten.
Het gerechtsgebouw in Lelystad staat letterlijk op een steenworp van het station en staat daar nog geen vijftien jaar. Het is dan ook nog eens pure kapitaalvernietiging om de deuren daarvan (grotendeels) te sluiten. De verf van de bouwkundige aanpassingen is nog nat!

Een vertrek van de rechtbank uit Lelystad verarmt ook de juridische infrastructuur in het gebied. En het leidt tot een verlies aan werkgelegenheid van goed gekwalificeerde mensen.

En tenslotte leidt een verhuizing ook tot grotere reistijden voor degenen die rechtsbijstand verlenen, terwijl de tarieven al steeds meer onder druk zijn komen te staan. Dat is schadelijk voor de toegevoegde rechtspraktijk en de mensen die daar noodgedwongen een beroep op moeten doen.

Een paar advocaten uit het gebied hebben het op zich genomen om dit protest vorm te geven. Van een groot deel van hun collega’s in dit gebied ontvingen zij steunbetuigingen.