CDA Dronten: wil wethouder Hans Engelvaart tijdelijk vervangen

Dronten –  De CDA fractie doet de gemeenteraad van Dronten het voorstel om wethouder Hans Engelvaart
tijdelijk te vervangen.

Wethouder Engelvaart heeft aangegeven dat het herstel van zijn ziekte zeker nog langere tijd gaat duren. En dat hij voor die tijd zijn taken als wethouder niet kan uitvoeren. Hij heeft voor deze periode van het college opnieuw ziekteverlof gekregen voor de duur van 16 weken, ingaande 6 oktober 2015.

Dit is voor het CDA aanleiding om wethouder Engelvaart tijdelijk te vervangen. Tot nu toe worden zijn taken tijdelijk waargenomen door de overige wethouders. Zij hebben echter al voor het zomerreces aangegeven dat dit een behoorlijke extra belasting is op hun bestaande werkzaamheden. Zij en ook de CDA fractie menen inmiddels dat de continuïteit van het dagelijks bestuur gediend is met een andere oplossing.

De CDA fractie is op zoek gegaan naar kandidaat die, bij wijze van spreken, op basis van zijn ervaring en deskundigheid, kan instappen in de taken van de tijdelijk uitgeschakelde wethouder Hans Engelvaart. In eerste instantie hebben wij gekeken of wij een geschikte kandidaat in de gemeente Dronten konden vinden. Dit is echter niet gelukt. Via het landelijke CDA zijn wij in contact gekomen met Nico Verlaan uit Deest.

Nico Verlaan is een zeer ervaren CDA bestuurder. Hij was tussen 2006 en 2010 actief als wethouder in Duiven voor o.a. volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, hij is voor het CDA Gelderland Statenlid geweest in de periode 1999 tot 2006. Op dit moment heeft Nico Verlaan geen functie en is hij per direct beschikbaar.

Met Nico Verlaan draagt het CDA een gedreven en ervaren wethouder voor. In de vervangingsperiode staan belangrijke klussen op het programma, zoals het windmolenbeleid en de ontwikkeling van het Hanzekwartier. Hiermee zal Nico Verlaan, naast de andere onderdelen in zijn portefeuille graag aan de slag gaan. Dat de portefeuilleverdeling een aangelegenheid is van het college is het CDA zich bewust. In dezen gaan wij er vanuit dat moet worden voorzien in de taakbestanddelen die wethouder Engelvaart tijdelijk niet kan uitoefenen. Voor het geval er aanleiding is om de portefeuilles op onderdelen aan te passen, menen wij dat onze kandidaat tijdelijke wethouder ook breder inzetbaar is.

Als de gemeenteraad in de raadsvergadering van 24 september 2015 akkoord gaat zal de heer Verlaan in dezelfde vergadering worden benoemd als wethouder.