Basis gelegd voor inkoop zorg in 2015

Op donderdag 3 juli hebben de AWBZ/WMO-aanbieders vertegenwoordigd in het innovatienetwerk de zogenaamde ‘resultaatovereenkomst begeleiding’ ondertekend. Deze overeenkomst vormt de basisvoor de wijze waarop de zorg vanaf 2015 door de gemeente Dronten wordt ingekocht. In de overeenkomst staan afspraken over de kwaliteit van de zorg voor inwoners in Dronten en zijn er afspraken gemaakt over de kosten. Komend halfjaar worden inwoners in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant die nu zorg ontvangen nader geïnformeerd over de veranderingen met ingang van 2015.